Tag: ரொக்கம் 2ஆயிரம்

ராஜசேகர் இறந்தபோது கையிருப்பு ரூபாய் இரண்டாயிரம்.!

ராஜசேகர் இறந்தபோது கையிருப்பு ரூபாய் இரண்டாயிரம்.!

இயக்குநராக இருந்தார். வெற்றி பெற்றார். நடிகர் ஆனார் அதிலும் சிறப்பு. சீரியலுக்கு வந்தார் வெற்றிகரமாக தொடர்ந்தார். ராபர்ட்-ராஜசேகர் என்ற ஜோடியில் ராபர்ட் விலகியபின்னர் தனியாகவே  இயங்கி வந்தார். ...

Recent News

Actress